Nieuw Infoblad agrariërs najaar 2019

19-11-2019 JOURE – Het eenentwintigste Infoblad agrariërs is uit. Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en -regelingen wordt onder ruim 5.150 agrariërs in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verspreid.

In de najaarseditie 2019 een artikel over de aanpak van de droogte in 2018 en de lessen uit 2018 die afgelopen zomer in praktijk zijn gebracht. Veehouder Johannes Dijkstra uit Haskerdijken, bestuurslid Foppe Hemminga van gebiedscoöperatie It Lege Midden en Theunis Osinga, onze programmamanager Veenweidevisie, vertellen over gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen, waarin boeren, burgers en overheden elkaar vinden.

Andere onderwerpen zijn:

  • Vijf jaar Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
  • Schoon Erf, Schoon Water nu ook voor akkerbouw.
  • Onze nieuwe functie adviseur waterbeheer & landbouw.
  • We gaan meer controleren op teeltvrije zones.
  • Nieuwe peilbesluiten.
  • Zo gaan we om met bagger PFAS.
  • 3 aandachtspunten voor sleepslangbemesten.
  • Interview met Jan van Weperen, lid bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen. 

Benieuwd naar de najaarseditie? Ga naar Infoblad agrariërs najaar 2019 (4.737 kB).