Nieuw fonds voor verdere versnelling sanering asbestdaken

21-01-2019 JOURE – Momenteel resteert er in Nederland nog circa 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Voor een verdere versnelling van sanering bereiden het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid een fonds voor. Dat wordt een fonds waar zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen. Het fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in 2019 in de lucht zijn.

De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen 5 jaar ruim verdubbeld. In 2014 is circa 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, In 2015 is ongeveer 7 miljoen vierkante meter gesaneerd, in 2016 bijna 10 miljoen vierkante meter en in 2017 betrof het 10,8 miljoen vierkante meter. Vorig jaar is de sanering naar verwachting uitkomen op ruim 12 miljoen vierkante meter. De in 2016 opengestelde subsidie van 75 miljoen euro – 4,5 euro voor iedere gesaneerde vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per adres – heeft daarmee goed gewerkt.