Nieuw boek over gevelstenen in Joure

27-09-2020 JOURE – Op zondagmiddag 1 november aanstaande zal oud-onderwijzer P-iet Postma in Museum Joure het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek ‘Gevelstenen in de vlecke Joure’ aanbieden aan het bestuur van het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS). Tijdens die presentatie zal Postma het Museum Joure/HWS voor hun collectie tevens een vermoedelijk 18e-eeuwse gevelsteen schenken met daarop het wapen van de adellijke familie Vegelin van Claerbergen, die onder meer jarenlang op Heremastate in Joure woonde.

 In Joure zijn diverse gevelstenen bewaard gebleven met daarin een jaartal, soms ook nog met het woord Anno ervoor. Daarnaast zijn er in verhouding ook erg veel zogenaamde ‘eerste stenen’, waarop een datum staat vermeld en de naam van de persoon die de eerste steen legde, vaak een familielid. Joure telt niet erg veel gevelstenen met een bijzondere afbeelding van een beroep of van de (voormalige) bestemming van het pand. Maar wandelend door het oude centrum kun je desondanks toch de ene na de andere leuke ontdekking doen. Vondsten die, bij nadere beschouwing, meer vertellen over de bijzondere geschiedenis van Joure.

Voor het gemak is bij de opsomming en beschrijving van de stenen gekozen voor een alfabetische volgorde op straatnaam en huisnummer.

Het boek is uitgegeven op A4-formaat, telt 64 pagina’s, is rijk geïllustreerd met afbeeldingen van ruim 140 gevelstenen plus beschrijvingen en zowel omslag als binnenwerk worden in fullcolour afgedrukt.

Belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen door middel van het overmaken van € 17,50 (plus eventuele portokosten) naar IBAN ‘NL12 RABO 0320 4372 O5’, ten name van P.J.M. Postma te Franeker, onder vermelding van ‘Gevelstenenboek Joure’ en het eventuele adres in geval van verzending. Bij toezending per post komt er voor 1 exemplaar € 4,00 bij voor verzendkosten. Voor wie boeken bestelt vóór 20 oktober 2020 is de prijs € 15,00 per exemplaar. Alle bestelde/betaalde boeken zullen klaarliggen om opgehaald te worden op zondagmiddag 1 november aanstaande, van 14.00-17.00 uur, bij de ingang van Museum  Joure, Museumstraat 2 te Joure.

Nadere informatie over het boek is te verkrijgen bij samensteller Piet Postma, telefoon: 06-49602795 (ppostma53@gmail.com).