Nieuw bestuur D66 De Fryske Marren

13-12-2019 JOURE – De leden van D66 De Fryske Marren hebben donderdagavond tijdens de ledenbijeenkomst een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Maaike Linde uit Balk, secretaris Herron van der Sluis uit lemmer en penningmeester Arjen Esser uit Joure.

Het nieuwe bestuur wil in samenwerking met de leden aan de slag om D66 zichtbaar te positioneren in onze gemeente. Met vernieuwde energie de leden, inwoners en ondernemers te betrekken bij de thema’s die in onze gemeente leven.