Niet te geloven maar waar


08-12-2017 JOURE/LEMMER – Onlangs was er in het tv-programma Radar sprake van een van een bijstandsuitkering afhankelijke mevrouw, over wie besloten was dat zij bijna €30.000.- als ten onrechte ontvangen uitkeringen aan haar gemeente terug moet betalen. De reden was dat zij over de bankpas van haar hulp behoevende moeder beschikte. Niet te geloven, zou men zeggen, maar de NCPN schrikt van dergelijke berichten niet eens meer. Ook in De Fryske Marren, zo is onze ervaring, moeten op een bijstandsuitkering aangewezen mensen zeer goed uitkijken. Ook hier is er de zgn poortwachtersfunctie: het zo veel mogelijk aanvragers het moeilijk maken om ze buiten ‘de poort’ te houden en, als het maar even kan, opschorten of dreigen met of zelfs stopzetten van de uitkering. Vaak betreft het hier onschuldige mensen, zo is onze ervaring.

Naar aanleiding van het genoemde tv-programma heeft het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Hij wil weten of iets dergelijks ook in De Fryske Marren kan gebeuren en, zo ja, op welke gronden zo’n beslissing dan gebaseerd zou zijn. Ook wil hij van B&W weten of zij het met hem eens zijn dat het niet zo kan zijn dat het recht op uitkering gevaar loopt als er sprake is van zorg voor familieleden en andere naasten.

Zonder uitkering betekent geen geld voor levensonderhoud en op korte termijn in de schulden en op den duur dakloos. En, in het op de televisie geschetste geval, vele duizenden euro’s terug betalen die men niet heeft. Er wordt alom gesproken over onze rechtstaat. Maar die is er zeker niet voor iedereen. Die mevrouw van het tv-programma en ook bij de NCPN bekende inwoners zullen deze rechtstaat eerder als een schrikbewind ervaren.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren.