Niet eerder zo veel ledenverlies bij FrieslandCampina


26-02-2018 JOURE – Het aantal melkveebedrijven in Nederland groeide in 2017 voor het eerst sinds 2009 weer van 17.910 naar 18.060 ondernemingen. Echter, tegen die trend in toonde het aantal leden-melkveehouders bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina een afname van 4,5%, van 13.300 naar 12.707. Volgens FrieslandCampina is de teruggang te wijten aan stoppende bedrijven. Boerenbusiness denkt ook dat onvrede over de melkprijs en over het beleid een rol heeft gespeeld.

FrieslandCampina bevindt zich met de melkprijs in de middenmoot. Daar komt bij dat verwerkers die meer betaalden, veelal een ledenstop hebben. A-ware kent pas sinds de zomer van 2016 een eigen melkprijs. Dankzij die melkprijs bevindt de zuivelonderneming zich sinds 2017 bij de ondernemingen met de hoogste melkprijzen.

Wat mogelijk een rol speelt voor bedrijven om te vertrekken bij FrieslandCampina is onvrede over de standstill aan het begin van 2017, de rol die de verwerker speelde in de plannen rondom de fosfaatreductie en de inzet op ammoniak- en CO2-reductie. A-ware is de zuivelonderneming die het meest actief leden poogt te werven. Veel zuivelondernemingen wachten af hoe de melkaanvoer zich gaat ontwikkelen, voordat ze weer overgaan tot het aannemen van nieuwe leden.