Niet doorgaan centrale examens positief voor Friese leerlingen

04-06-2020 JOURE – Dankzij de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de eerder afgelegde schoolexamens. Voor sommige Friese examenkandidaten moet dit een opluchting zijn geweest. In Friesland scoren scholieren namelijk consequent hoger op de schoolexamens dan op de centrale examens.

Opluchting groot in Friesland
De afgelopen vijf jaar scoorden leerlingen in 12 van de 18 Friese gemeenten hoger op de (al eerder afgenomen) schoolexamens dan op de centrale examens. Het schrappen van het centrale toetsmoment pakte dus positief uit voor veel eindexamenkandidaten in Friesland.

Slagingspercentage: Friese scholieren vaak succesvol
In Nederland slaagde de afgelopen vijf jaar gemiddeld 92,2% van de eindexamenkandidaten voor het vwo-, havo- of vmbo-diploma. Friese scholieren scoorden met een slagingspercentage van 91,9% nagenoeg even goed.

Naar verhouding krijgen in Friesland de scholieren uit Heerenveen het minst vaak positief nieuws over hun middelbare schooldiploma. De afgelopen vijf jaar slaagde hier ‘slechts’ 90,2%.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.greetz.nl/geslaagd/onderzoek-schoolexamens