Netbeheer Nederland wil dat exploitanten van zonneparken ook gaan betalen voor stroomkabels

28-11-2019 JOURE – De omslag naar groene energie wordt onhaalbaar als de spelregels niet veranderen. Netbeheerders moeten stroomnetten kunnen aanleggen, ook als ze nog niet zeker weten dat die zullen worden gebruikt. En grote producenten van groene stroom moeten meebetalen voor het gebruik van de elektriciteitskabels. Deze maatregelen moeten toekomstige verstoppingen op het stroomnet voorkomen. Dat stelt brancheorganisatie Netbeheer Nederland in een position paper.

Door de energietransitie ontstaat een fundamenteel nieuw energiesysteem. Dat heeft grote impact op uitbreiding en gebruik van het elektriciteitsnet. Het opwekken van hernieuwbare energie staat los van de elektriciteitsbehoefte, zowel wat betreft locatie als productiecapaciteit. Daarom zouden zonneparken een financiële stimulans moeten krijgen om met slimme nieuwe technieken als elektrolyse en opslag aan de slag te gaan, zodat het net op piekuren ontlast wordt en het invoeden van energie gespreid wordt over de tijd. Dit kan via subsidies, maar bijvoorbeeld ook door in de eerstvolgende SDE+(+) tender.

Net geen factor bij locatiekeuze
Zonneparken worden gebouwd op locaties waar vaak zeer beperkte vraag naar energie is. Het net is daar vaak niet toereikend om de geproduceerde stroom te kunnen transporteren. Om het zonnepark aan te sluiten, moet het net in zulke gebieden worden verzwaard. Netbeheerders hebben weinig ruimte om daar snel beslissingen over te nemen. Zij mogen nu uitsluitend investeren als het de maatschappij ten goede komt, en dan ook nog tegen de laagste kosten. Kabels leggen in de veronderstelling dat ze toch wel worden gebruikt, mogen zij nu niet. Daar zou meer ruimte voor moeten komen.

Financiering
Burgers en bedrijven financieren nu het Nederlandse stroomnet. Een grote producent van duurzame energie betaalt alleen aansluitingskosten, niet het gebruik van stroomkabels. Exploitanten van zonneparken moeten via tarieven gestimuleerd worden deze parken aan te leggen op plekken waar het stroomnet nog ruimte heeft. Er moet ook onderzocht worden hoe verdere benutting van het net beïnvloed kan worden door middel van tariefsturing.