Neerslagtekort zal komende weken nog iets stijgen

13-06-2019 JOURE РOndanks de hoosbuien die in de afgelopen week over Nederland zijn getrokken, blijft er sprake van een neerslagtekort. Het is weliswaar minder droog dan vorig jaar om deze tijd, maar nog steeds droger dan normaal. De komende weken zal het neerslagtekort nog iets stijgen, verwacht de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben maatregelen genomen om de beschikbaarheid van zoetwater zo groot mogelijk te houden. Zo wordt in het IJsselmeer en in het Volkerak-Zoommeer extra water vastgehouden, terwijl de waterschappen de waterstand in rivieren, beken en sloten hoog houden. De grote rivieren voeren de komende weken naar verwachting ruim voldoende water aan, zodat er nog geen risico op verzilting is.

Op de meeste hoge zandgronden, die geen water uit de grote rivieren kunnen aanvoeren, geldt al een verbod voor beregening met gebruik van oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het grondwaterpeil nog steeds zeer laag is. De lage waterstand is het gevolg van de extreem droge zomer van 2018, in combinatie met een droge april- en meimaand.