Neerslagtekort verder gedaald, Wetterskip gaat over op regulier beheer

17-09-2020 JOURE – Het neerslagtekort in Fryslân is door de regen van de afgelopen weken verder gedaald naar 180 millimeter. Omdat de watervraag afneemt, laat het Wetterskip minder water in vanuit het IJsselmeer. In de polders is grotendeels al overgegaan op regulier beheer.

Neerslagtekort 9 september 2020.png

Langzaam herstel grondwaterstanden
De grondwaterstanden herstellen zich langzaam, maar zijn in sommige gebieden nog steeds laag voor de tijd van het jaar. Daarom houd het Wetterskip hogere waterstanden aan in de poldersloten en -vaarten om regenwater in de bodem vast te houden. Als er veel neerslag wordt verwacht, brengen de rayonbeheerders de waterstand  in de sloten terug naar het normale streefpeil. Dit is nodig om de neerslag te kunnen bergen en de kans op wateroverlast voor de gewassen zoveel mogelijk te verkleinen.  

Aanvoer vanuit IJsselmeer
Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, wordt er water ingelaten vanuit het IJsselmeer. Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. De vraag naar water is op dit moment laag. Daarom is de aanvoer van water uit het IJsselmeer weer teruggebracht naar normaal beheer. Dat betekent dat het water in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) inlaten om aan te vullen en door te spoelen voor een goede waterkwaliteit en verziltingsbestrijding.

Waterkwaliteit
Door de neerslag van de afgelopen weken, doorstroming en lagere temperaturen is de waterkwaliteit op de meeste plekken verbeterd. Maar dat kan per locatie verschillen. Kijk voor actuele gegevens waar u veilig kunt zwemmen altijd op: www.zwemwater.nl(externe website) of in de zwemwaterapp.

Laatste droogtebericht
Nu de watervraag is afgenomen en het neerslagtekort verder is gedaald, gaan we over op regulier beheer. Dit is daarom het laatste droogtebericht van dit jaar. In totaal liet Wetterskip Fryslân sinds eind april ongeveer 550 miljoen kubieke meter (m3) water in vanuit het IJsselmeer. Er viel zo’n 100 millimeter minder neerslag dan normaal.