Neem je moeder mee naar het atelier Workshop

07-03-2019 JOURE – Op je oude dag achter de geraniums? Niks ervan! Neem je moeder of vader of pake of beppe mee naar het atelier voor een gezellige ochtend/middag, met elkaar en leeftijdgenoten. Samen kiezen jullie twee workshops om te volgen.

Workshop 1: Dans
Workshop 2: Tekenen en/of schilderen
Workshop 3: RGM – zet je brein in beweging met muziek

Waarom
Dat “Kunst” een positieve invloed heeft op het welzijn van de kwetsbare ouder komt in onderzoeken steeds meer naar voren. In een maatschappij waarbij van de ouderen steeds meer verwacht wordt zelfstandig te blijven wonen, schuilt het gevaar dat de “kwetsbare” groep ouderen vereenzaamt en steeds minder het huis uit komt. Door deze groep ouderen een atelier aan te bieden waarbij doen, kijken, luisteren en ontmoeten hand in hand gaan, wil it Toanhûs een positieve bijdrage leveren om deze ouderen de drempel over te helpen om er op uit te gaan.

Aanmelden
Twijfel niet, neem je moeder mee naar het atelier! Bel op 0513-417555. De Treemter Balk vrijdagochtend 22 maart.
Tijdschema:
Inloop: 9.15-9.30 uur
Workshopronde 1 9.30-10.15 uur
Pauze met koffie of thee 10.15 -10.45 uur
Workshopronde 2
10.45 -11.30 uur.

Neem je moeder mee naar het atelier Workshop