Nederlandse melkproductie was tot aan juni 2,7% lager dan in 2018

23-06-2019 JOURE – In april en mei 2019 is de Nederlandse melkproductie met respectievelijk 1,7% en 2,5% gedaald ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Hiermee ligt de melkproductie over de eerste 5 maanden van dit jaar 2,7% lager dan 2018. De Rabobank verwacht dat ook de aankomende maanden de melkproductie nog zal dalen.

Door de lage productie in 2018 is er in de tweede helft van 2019 ruimte voor herstel van de melkproductie. Dit herstel zal echter onvoldoende zijn om de lagere melkproductie in de eerste helft van 2019 volledig te compenseren. Hierdoor zal de melkproductie over 2019 net onder het niveau van 2018 eindigen.

Melkproductie daalt in exporterende regio’s
In het eerste kwartaal van 2019 is de melkproductie in de voornaamste zuivelexporterende landen gedaald met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Door met name droogte en hitte is het melkproductieseizoen in Oceanië tot een abrupt einde gekomen, terwijl de groei van de melkproductie met 0,1% in de Verenigde Staten ook aanzienlijk onder het langjarig gemiddelde van 1,5% blijft. Hierdoor zal daling van de melkproductie in de exportregio’s ook doorzetten in het tweede kwartaal van 2019. Voor de tweede helft van 2019 wordt een beperkte groei verwacht.

Redelijke balans voor mondiale zuivelmarkt
Mondiale zuivelmarkten zijn redelijk goed in balans gebleven tijdens de eerste helft van 2019. Gesteund door de daling van de melkaanvoer in de zuivelexporterende regio’s was er in de meeste regio’s een prijsstijging voor melk en basiszuivelproducten. Europa is daarop een uitzondering, vooral door de moeizame markt voor melkvet. De prijsstijging voor melkeiwit, voornamelijk magere melkpoeder, zette daarentegen wel door.

Daling EU-melkprijs
Tijdens de eerste vijf maanden van 2019 is de gemiddelde melkprijs in de Europese Unie met 1,43 euro gedaald tot 34,11 euro per 100 kilogram. Voor het aankomende kwartaal verwacht de Rabobank een lichte stijging van de melkprijs door de beperkte groei van de melkaanvoer, vanwege exportmogelijkheden en de prijsontwikkelingen voor de basiszuivelproducten in de Europese Unie.