Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met 1% per jaar

01-05-2019 JOURE – Als indirecte respons bij selectie op het huidige fokdoel daalt de milieubelasting van dierlijke producten jaarlijks met ongeveer 1%. Deze daling wordt dus behaald zonder specifiek op milieukenmerken te selecteren. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research. Daarbij is gekeken naar de vier belangrijkste diersoorten, namelijk vleeskuikens, legkippen, varkens en melkkoeien.

Het doel van het onderzoek was om de bijdrage van fokkerij te berekenen aan het verminderen van de milieubelasting door de 4 belangrijkste diersoorten in de Nederlandse veehouderij. Het onderzoek bestond uit een combinatie van literatuurstudie en kwantitatieve analyse om de huidige milieubelasting en de gevolgen van recente fokkerij gerelateerde ontwikkelingen in te schatten. 

Voor kippenvlees, eieren en varkensvlees lag hierbij de focus op broeikasgasemissies en stikstof- en fosfaatefficiëntie. Bij melk is gefocust op methaanemissie vanuit de koe. Het blijkt dat door fokkerij de milieubelasting van dierlijke producten met ongeveer 1% per jaar daalt. Dit wordt behaald zonder specifiek op milieukenmerken te selecteren, maar is vooral een gevolg van selectie op efficiëntie.

De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5% van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. Ongeveer de helft van deze emissies komt rechtstreeks vanuit de veehouderij, terwijl de andere helft zijn oorsprong vindt in de voerproductie. De fokkerij heeft als doel om de veehouderij te verbeteren en een efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen, waardoor de milieubelasting af zal nemen.