Nederlandse boeren benaderd door criminelen


21-06-2018 JOURE – Criminele organisaties hebben inmiddels 15% van de Nederlandse boeren benaderd met de vraag of zij tegen een ruime vergoeding vrijstaande stallen of loodsen willen afstaan. Dat blijkt uit het Trouw-onderzoek ‘De Staat van de Boer. Zeer waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke percentage boeren dat door criminelen is benaderd hoger. In het representatieve opinieonderzoek dat Trouw onder de boeren hield, gaf 15% weliswaar aan dat zij criminelen op hun erf hadden, toch zal niet iedere boer dat willen toegeven.

Ook is het cijfer een Nederlands gemiddelde. In het zuiden van Nederland houden politie en justitie er rekening mee dat 1 tot 3 op de 5 boeren door criminelen worden benaderd. Maar harde cijfers daarover ontbreken. Volgens Freek Pecht, coördinator synthetische drugs van de politie Zeeland-West Brabant, neemt de druk op het platteland de laatste jaren ondanks het grote aantal invallen, alleen maar toe. “Veel agrariërs hebben geen opvolger, en de leegstand neemt zichtbaar toe. Dan wordt het voor boeren wel erg moeilijk om ‘nee’ te zeggen als er iemand langskomt die geld aanbiedt.”

Hoofdofficier Heleen Rutgers van de regio Oost-Brabant waarschuwt boeren dat de zware criminelen er alles aan doen op buiten beeld van justitie te blijven, en de eigenaar van de grond en loods waarin het drugslab zich bevindt juist erg kwetsbaar is. Die draait op voor de consequenties.