Nederlandse Bank verwacht meer agrarische faillissementen

05-05-2019 JOURE – Nederlandse banken verwachten in 2019 ten opzichte van 2018 een stijging van 2% tot 5% in het aantal agrarische faillissementen. Het is denkbaar dat het percentage van bedrijven dat verdwijnt nog hoger ligt. Zo kent de pluimvee- en varkenshouderij een stoppersregeling waar tot begin 2020 gebruik van kan worden gemaakt.

Het aantal faillissementen in de agrarische sector kent de afgelopen maanden een stijgende lijn, maar blijft op een zeer laag niveau. Toch hebben veel agrarische bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden. In 2018 waren de prijzen voor biggen en varkens laag en dat heeft de varkenshouderij geschaad. In 2019 komen de prijzen weer hoger uit. De faillissementsgraad in de agrarische sector is traditioneel laag. De sector consolideert, al zijn er ook boeren die stoppen vanwege de regeldruk. In 2018 kende de sector 110 fusies en overnames. Dat zijn er 20 meer dan in 2017. Tien jaar geleden lag het aantal fusies en overnames op 40.