Nederlands melkveebedrijf noteert hoge kostprijs in 2018

30-10-2019 JOURE – In 2018 was de kostprijs van een typisch Nederlands melkveebedrijf bijna 43 cent per kilogram melk. In vergelijking met andere belangrijke zuivellanden is dit hoog. Van deze kosten zijn ruim 29 cent werkelijke betaalde kosten en meer dan 13 cent berekende kosten voor eigen arbeid en eigen land.

Bij een melkprijs van ongeveer 35 cent wordt 8 cent van de berekende kosten niet gedekt. Bij volledig toerekenen van de berekende kosten voor eigen land is de arbeidsvergoeding per uur op een herkenbaar melkveebedrijf in 2018 niet veel meer dan 8 euro per uur of ruim 3 cent per kilogram melk.

Hogere kostprijs dan elders in Europa
In vergelijking met andere belangrijke zuivellanden is de kostprijs van melk op een typisch Nederlands melkveebedrijf hoog. Alleen in Duitsland en Polen komt deze met ongeveer 40 cent per kilogram melk in de buurt. Van andere belangrijke zuivellanden binnen Europa heeft Frankrijk met iets meer dan 34 cent de laagste kostprijs. In dit land wijkt de kostprijs van melk niet veel af van de verkregen melkprijs en worden de berekende kosten wel vergoed. Opvallend is dat de Nederlandse melkveehouder veel berekende kosten heeft. Alleen in Polen zijn de kosten voor berekende arbeid en berekende vergoeding voor eigen land een stuk hoger. De meeste belangrijke zuivellanden produceren hun melk met meer betaalde arbeidskrachten dan Nederland en Polen.

Kostprijs buiten Europa een stuk lager
Buiten Europa is de kostprijs van melk een stuk lager dan in Europa. Bij de meeste belangrijke zuivellanden buiten Europa ligt deze op ongeveer 27 cent. In Nieuw-Zeeland is deze het laagst met bijna 26 cent. In deze landen is de melkprijs ook lager dan in Europa, alleen in de Verenigde Staten ligt deze boven de 30 cent per kilo melk. In Argentinië was de melkprijs in 2018 nog geen 23 cent per kilo en lagen de betaalde kosten in dat jaar zelfs nog wat boven dit niveau zodat er geen vergoeding tegenover de berekende kosten stond. De kostprijs van melk op het typisch Amerikaanse bedrijf in Californië bestaat voor het grootste deel uit betaalde kosten. Er zijn nauwelijks kosten voor eigen land en arbeid. Toch ligt de melkprijs er 4,5 cent boven de kostprijs en is de marge ten opzichte van melkveebedrijven in andere belangrijke zuivellanden het hoogst. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland ligt de melkprijs wat boven de kostprijs.