NAV: ‘Kostprijs van consumptieaardappelen stijgt in 2020 met circa 15%’

08-01-2020 JOURE – De werkgroep Consumptieaardappelen van Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) verwacht dat de kostprijs voor 2020 circa 15% stijgt ten opzichte van 2019. Op grond hiervan stelt de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen i.o. dat de contractprijzen ook fors omhoog moeten. De contractprijzen voor 2019 waren al niet op kostprijsniveau en zullen dus een flinke stap moeten maken om voor de akkerbouwers een rendabele teelt mogelijk te maken.

De stijging van de kostprijs wordt veroorzaakt door de stijging van de Cao-lonen, die in veel kostenposten doorwerkt. Ook de loofdoding wordt duurder, maar vooral de kiemremming wordt fors duurder. De werkgroep is hier in de berekeningen uitgegaan van kiemremming met CIPC in 2019 en in 2020 met een veldbespuiting met MH en daarna vanaf half december een keer of 5 met de nieuwe kiemremmingsmiddelen in de bewaring.