Natuurmonumenten vindt toestemming zandwinning onterecht

22-01-2019 JOURE – Natuurmonumenten heeft middels een persbericht aan de provincie Friesland gevraagd de eerdere toestemming van het plan in te trekken. De eerdere verklaring van geen bezwaar zou door de provincie niet terecht afgegeven zijn. Dit omdat de milieueffectrapportage niet juist zou zijn gecontroleerd en dat schade aan de natuur niet uit valt te sluiten.

De schade die aan de vogels wordt toegebracht is een van de belangrijkste redenen om de eerder verleende toestemming nog eens onder de loep te nemen. Ook zou er een lijst zijn met bezwaren die hier ook beter in mee zouden moeten worden. Gemeente De Fryske Marren heeft het bestemmingsplan nog niet aangepast. Pas als dat aan de orde is zou er een vergunning voor zandwinning en toestemming aan de orde zijn.

Nu ook het Europese Hof richtlijnen heeft aangescherpt rond vogelgebieden zou een dergelijke verklaring nu niet meer kunnen worden afgegeven.