Natuurinrichting Séfonsterpolder klaar

27-04-2019 JOURE – De inrichting van 25 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland in de Séfonsterpolder ten oosten van het Rysterbosk is klaar: het slotstuk van de gebiedsontwikkeling in Gaasterlân. Aanpassingen in waterhuishouding, de aanleg van een nieuwe poel, struiken en boompjes zorgen ervoor dat de natuur in de polder alle ruimte krijgt.

Nieuwe struiken en kleine boompjes zorgen voor een natuurlijke overgang tussen bos en polder. Beplanting en open plekken wisselen elkaar af zodat er mooie doorkijkjes ontstaan. De bosrand is een fijn leefgebied voor bijen, zangvogels, insecten en vlinders zoals het bont zandoogje.

Waterpoel
Er is een poel gegraven in de polder waar kikkers, padden, salamanders en insecten kunnen leven en waar reeën en andere dieren kunnen drinken. Enkele sloten zijn ondieper gemaakt en oevers natuurvriendelijker gemaakt, zodat daar planten kunnen groeien die insecten aantrekken. Door het verhogen van de waterpeilen in het natuurgebied kan kruiden- en bloemrijk grasland zich goed ontwikkelen. Omliggende percelen behouden hun eigen waterpeil door de aanleg van dammen en een stuw.

Er zijn nieuwe wandelpaden aangelegd die aansluiten op de paden in het Rysterbosk. Zo ontstaat er een rondje door polder en bos. Het ruiter- en menpad is opgeknapt en er staan twee picknickbanken met informatieborden, waarvan één met een aanbindplek voor paarden.

Kosten
De werkzaamheden startten eind 2018. De planvorming en inrichting van het natuurgebied Séfonsterpolder kostte de provincie 250.000 euro. De ingerichte natuurgronden zullen worden verkocht. De randvoorwaarden voor de verkoop van deze natuurgronden worden dit najaar bekend gemaakt.