Nationale steun aan landbouwers maximaal 25.000 euro

23-02-2019 JOURE – De Europese Commissie heeft het maximumbedrag dat de nationale autoriteiten zonder voorafgaande toestemming van de Europese Commissie kunnen gebruiken om landbouwers te ondersteunen verhoogd van 15 000 tot 25.000 euro. Dit besluit biedt de lidstaten de mogelijkheid om de steun voor landbouwers te verhogen zonder de markt te verstoren en verlaagt tegelijk de administratieve lasten voor de nationale autoriteiten.

Het maximale steunbedrag dat per landbouwbedrijf over een periode van 3 jaar mag worden verleend, wordt verhoogd van 15.000 tot 20.000 euro. Om mogelijke verstoring van de mededinging te voorkomen, heeft elke lidstaat een nationaal maximumbedrag dat het niet mag overschrijden. Het plafond per lidstaat wordt vastgesteld op 1,25% van de jaarlijkse landbouwproductie van dat land over dezelfde periode van 3 jaar. Dat is een stijging van het nationale plafond met 25%.

Als een land niet meer dan 50% van zijn totale nationale steunbudget aan één bepaalde landbouwsector besteedt, kan de lidstaat de de-minimissteun zelfs verder optrekken, tot 25.000 euro per landbouwbedrijf, en het nationale maximum tot 1,5% van de jaarlijkse productie. Voor landen die voor dat hoogste plafond kiezen, is het verplicht om centrale registers op nationaal niveau in te voeren. Veel lidstaten houden al zulke registers bij, waardoor zij de hogere plafonds onmiddellijk kunnen toepassen.

De verhoogde plafonds treden in werking op 14 maart en kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast op steun die aan alle voorwaarden voldoet.