Nannewiid in het nieuws: “Mear blabze as wetter”

29-09-2020 OUDEHASKE – Het Nannewiid slibt snel dicht en waterplanten worden een steeds groter probleem. Zeker in de zeer warme tijden van de afgelopen weken wordt ontegenzeggelijk duidelijk hoe belangrijk het behoud van ons Nannewiid is, zowel voor natuur als voor recreatie.

Op 25 september jl. is in het Kulturhus in Oudehaske een werkatelier geweest over de problematiek, maar vooral de kansen van het Nannewiid. Met een opkomst van meer dan 50 personen zat het, mede omdat we de corona regels moeten respecteren, helemaal vol. Een mooi gemêleerd gezelschap van alle omliggende dorpen, Provincie, Staatsbosbeheer, ondernemers, bewoners, natuurliefhebbers en recreanten.

In 3  sessies werd in verschillende kleine groepjes, onder vakkundig leiding van Witteveen + Bos informatie opgehaald.  Uiteraard was baggeren en waterplanten steeds het eerste onderwerp om daarna snel door te schakelen naar de toekomst. Durf te dromen, kwam meer dan eens op de avond naar voren. Wat is uw droom voor het Nannewiid is soms best een lastige opgave.  Toch kwamen er veel mooie plannen en ideeën naar voren. Op een grote overzichtskaart werden de plannen direct in het landschap ingetekend.

Alle plannen & ideeën zullen worden geïnventariseerd en door Witteveen+ Bos verwerkt tot een ruw voorstel. Donderdag 29 oktober volgt dan een tweede werkatelier. Daarin koppelen we terug en gaan we met elkaar in gesprek hoe we deze plannen tot uitvoer gaan brengen.  Houd hiervoor ook de facebookpagina “Toekomst van het Nannewiid” in de gaten.

Dat de problematiek van het Nannewiid zeer actueel is, bleek ook wel uit alle media  aandacht. Als klap op de vuurpijl besteedde ook het NOS journaal aandacht aan het Nannewiid. Slechts negen centimeter water en heel veel blubber aan een vaarboom zorgde er voor dat heel Nederland hiervan kennis kon nemen. Uiteraard heeft deze aandacht ook te maken met de unieke samenwerking tussen alle partijen, zoals gemeente de Fryske Marren, Wetterskip, Staatsbosbeheer, Provincie Fryslan en niet in de laatste plaats de bewoners en gebruikers, waarbij alle neuzen dezelfde richting op staan van dit “bjusterbaarlijk plakje”.

(Foto: Henriette Keun)