Nannewiid in 2023 gebaggerd

20-03-2022 OUDEHASKE – Het Wetterskip heeft aan belanghebbende partijen laten weten het Nannewiid in 2023 te kunnen baggeren. Het Wetterskip zal in het najaar een subsidie aanvraag doen bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling samen met de Provincie en Staatsbosbeheer.

Vanaf morgen zullen er vanuit een boot metingen plaatsvinden van onder andere de dikte van de sliblaag. Ook zullen er monsters worden genomen. In 2027 moet het water ook voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Na het baggeren ziet Stichting Nannewiid graag een plan waarin de natuur en recreatie elkaar kunnen versterken, al zijn niet alle partijen het daar over eens.