Mixed Music en Mixed Vocals


18-06-2018 LEMMER/BALK – Mixed Music wordt uitgebreid! Nu ook in Lemmer en Balk. Het afgelopen schooljaar is er gestart met de lesvorm Mixed Music. Mixed is er speciaal voor de beginnende instrumentalist. In het nieuwe schooljaar gaat Mixed Music ook van start in Lemmer en Balk en wordt er uitgebreid met Mixed Vocals.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het actief bezig zijn met muziek wezenlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Uit hersenonderzoek is gebleken dat bij musicerende kinderen de linker- en de rechterhersenhelft sterker met elkaar verbonden raken waardoor kinderen eerder verbanden zien en makkelijker nieuwe dingen leren.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande link:

Mixed