‘Ministerie heeft onderbouwing van voermaatregel niet gedocumenteerd’

31-07-2020 JOURE – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de onderbouwing van de voermaatregel niet gedocumenteerd. Die conclusie trekken de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim op basis van de behandeling van het kort geding afgelopen donderdag 30 juli bij de rechtbank in Den Haag. De stichtingen willen inzage in de documenten waarop de voorgestelde normen voor begrenzing van het eiwitgehalte in krachtvoeders voor melkvee zijn gebaseerd.

De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts zijn blij met de uitkomsten van het kort geding omdat het duidelijkheid geeft. Ze voelen zich gesterkt in hun vermoeden dat de onderbouwing van de krachtvoermaatregel tekort schoot. Dat het ministerie de onderbouwing niet heeft gedocumenteerd, zien de stichtingen als een forse tekortkoming.

Met tussenkomst van de rechter is afgesproken dat de stichtingen en het ministerie in gesprek gaan over de berekening en de gebruikte data. De besturen van Stikstofclaim en Agrifacts zullen de rechter vragen de ingangsdatum van de veevoermaatregel op te schorten, zolang de onderbouwing niet transparant en controleerbaar is.