Minister Slob geeft geen antwoord: Opnieuw staking in het onderwijs


07-12-2017 JOURE – Op 5 oktober hebben de leerkrachten in het basisonderwijs landelijk gestaakt voor een hoger salaris en minder werkdruk. Diverse scholengemeenschappen hebben deze dag gestaakt. Inmiddels is het nieuwe Kabinet Rutte III geïnstalleerd, maar de toezeggingen binnen het regeerakkoord zijn voor velen in het onderwijs onvoldoende en teleurstellend. De samenwerkende onderwijsorganisaties (die samenwerken in het PO Front, zie: http://www.pofront.nl) hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe Minister voor het basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob.

Zij hebben daarbij een ultimatum voor nieuwe acties gesteld. Uiterlijk in de week van 5 december verwachten zij een antwoord van de minister op de vraag of het kabinet bereid is 1,4
miljard euro beschikbaar te stellen voor het basisonderwijs om het salaris te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december opnieuw een landelijke staking. Diverse scholen vragen u om er rekening mee te houden dat, mocht
het PO-Front inderdaad besluiten tot een landelijke staking, op 12 december op de school van uw kind(eren) geen Ies gegeven wordt.

Tijdens de vorige staking hebben de scholen breed ervaren dat u staking begrijpt. Het is goed te ervaren dat u onze leerkrachten waardeert en steunt. Tegelijkertijd zijn de scholen er terdege van bewust dat het opnieuw uitvallen van een lesdag voor ouders vervelend kan zijn. Scholen doen wederom een beroep op uw begrip door u te vragen op deze dag zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen. Mocht dit tot ernstige problemen leiden, neemt u dan contact op met de directeur  van uw school.