Minimabijdrage en het kindpakket


27-09-2017 JOURE – Heeft u een laag inkomen? Dan blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen meedoet in de samenleving, kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten.

Een kindpakket voor inwoners van 4 tot en met 17 jaar
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u het hele jaar door een kindpakket aanvragen. Met dit pakket kunnen kinderen lid worden van een sportclub, zwemles A volgen, muziekles volgen, op schoolreisje en een verjaardagpakket ontvangen. Ouders ontvangen géén geld omdat het pakket in natura wordt verstrekt. Voor meer informatie en het aanvragen van een kindpakket kunt u terecht op www.kindpakket.nl. U kunt het kindpakket aanvragen als u moet rondkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm.

Ouder dan 18 jaar?
Bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u een aanvraag voor ondersteuning doen via de gemeente. U komt hiervoor in aanmerking als u moet rondkomen van een minimum inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm en u niet over te veel eigen vermogen beschikt. U kunt een bijdrage van € 100,- per volwassene ontvangen. Doet u vrijwilligerswerk, mantelzorgactiviteiten of lukt dit niet door een belemmering, dan verdubbelen wij de bijdrage. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de tegemoetkoming op www.defryskemarren.nl/minima

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
De aanvraag minimabijdrage moet vóór 1 oktober 2017 bij de gemeente binnen zijn om de bijdrage voor het volledige participatiejaar te ontvangen. Het aanvragen van een kindpakket kan gedurende het hele kalenderjaar.