Minder woningen door verhuurdersheffing

10-03-2021 JOURE – Vanwege de belastingen die worden geheven op sociale huurwoningen kunnen de verhurende partijen minder woningen bouwen. Zo heeft Accolade afgelopen jaar 11 miljoen euro aan belastingen voldaan. Voor heel Friesland komt de stelselmatige belasting neer op een slordige 60 miljoen euro per jaar.

Accolade heeft aangegeven dat de 11 miljoen euro ook aangewend had kunnen worden voor de bouw van nieuwe woningen. In totaal had Accolade daar ongeveer 1000 woningen van kunnen bouwen. Met de woningnood is die constatering erg pijnlijk te noemen.

Accolade ziet graag dat de gelden worden aangewend als investeringsmiddel. In plaats van belasting te betalen zou je de gelden beter kunnen investeren in nieuwe woningen. Iedere euro die je dan niet hebt gebruikt om te investeren van die 11 miljoen moet je dan alsnog betalen aan het rijk.

Ook de betaalbaarheid van sociale huurwoningen zou onder druk staan. Onlangs is er besloten de huren dit jaar niet te verhogen. Hoe minder geld er binnen komt hoe minder er geld er weer geïnvesteerd kan worden.