Minder slachtoffers moord en doodslag in 2018

28-09-2019 JOURE – In 2018 kwamen in Friesland 8 mensen om het leven door moord of doodslag, 3 minder dan in 2017. Er zijn vooral minder mannen vermoord. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In bijna 9 op de 10 gevallen van moord en doodslag heeft de politie een (vermoedelijke) dader in beeld, van de om het leven gebrachte vrouwen vaker dan van de mannen. In 2018 zijn 43 vrouwen om het leven gebracht. In 42 gevallen was een (vermoedelijke) dader in beeld. Van drie kwart van de vermoorde vrouwen was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner.

Huiselijke omstandigheden, zoals een echtelijke ruzie, en jaloezie waren de meest voorkomende motieven om vrouwen van het leven te beroven. Gedode vrouwen zijn veelal in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht. Bij 82% van de mannen die in 2018 zijn vermoord, was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in ruim een derde van de gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer. Bij 1 op de 5 ging het om een afrekening in het criminele circuit. Drie kwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Ruim de helft van de daders 25 tot 45 jaar
In 2018 werden bijna 45 personen door de rechter in eerste aanleg schuldig verklaard aan een (poging tot) levensmisdrijf. Ruim een kwart hiervan vond plaats in 2018, ruim de helft in 2017 en het overige deel in eerdere jaren. Het gaat hier om moord en doodslag en om pogingen hiertoe. Het is mogelijk dat meerdere personen schuldig worden verklaard aan een levensmisdrijf met hetzelfde slachtoffer.
Ruim 9 op de 10 daders zijn mannen. Ruim de helft is 25 tot 45 jaar oud en ruim een kwart is 18 tot 25 jaar. Bijna 45 procent van de daders heeft een niet-westerse migratieachtergrond, 39 procent heeft een Nederlandse achtergrond.