Minder (natuur)gebied beschikbaar voor de gans


18-10-2017 JOURE – Provinciale Staten heeft besloten dit jaar 14% minder land beschikbaar te stellen als foerageergebied voor ganzen. In plaats van de de 790 aanmeldingen zijn er 'slechts' 680 verzoeken gehonoreerd. Hiermee krimpt het gebied met 2.000 hectare ten aanzien van vorig jaar. Er blijft wel 21.000 hectare over voor de ganzen. In de toegewezen gebieden kunnen de ganzen hun eten zoeken en rusten.

De schade die wordt veroorzaakt door de ganzen wordt echter door de provincie volledig vergoed. Indien de ganzen zich niet in de aangewezen gebieden begeven worden de ganzen verjaagd. Voor de boer betekend dat de eventuele schade die is ontstaan voor 80% wordt vergoed. Volgens de provincie ondervinden boeren steeds meer (financiële) overlast van de dieren.