Minder flexbanen sinds 10 jaar

In totaal zou er landelijk 7000 minder banen zijn dan dezelfde periode vorig jaar. In Friesland zou dat neerkomen op ruim 400 flex banen. Het aantal vaste banen steeg daar in tegen wel. Landelijk gezien met 189.000 en in de Friesland een geschatte 12.000 banen.

Uit onderzoek blijkt onder andere dat laagopgeleiden meer in flexbanen terecht komen dan hoger opgeleiden. Mensen met een goede opleiding zouden een betere onderhandelingspositie hebben. De eerste kamer debatteerd vandaag over de nieuwe arbeidsmarkt wet. Daarbij is de inzet om flexwerk duurder te maken zodat werkgevers eerder gestimuleerd worden om vaste contracten aan te bieden.