Minder bezwaren tegen provincie


27-07-2017 JOURE – Het aantal bezwaarschriften dat is ingediend tegen provinciale activiteiten is in een jaar tijd afgenomen van 208 naar 158. Van de 190 dossiers die in 2016 zijn afgehandeld is 13 procent gegrond of deels gegrond verklaard. Een jaar eerder was dit 20 procent. Meer dan 80 procent van de bezwaarschriften en klachten is binnen de geldende termijn afgehandeld.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2016. Meer dan de helft van de bezwaarschriften is vroegtijdig ingetrokken. Dit gebeurde door contact op te nemen met de indiener en na te gaan of er tot een oplossing te komen was. Besluiten over subsidieverstrekking leidde tot de grootste groep bezwaarschriften. Hiervan is uiteindelijk 6 procent gegrond verklaard. Voor de afname van het aantal bezwaarschriften is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Dit aantal laat door de loop der jaren heen al een golfbeweging zien.