Minder agrarische bedrijven verkocht in 2019

12-04-2020 JOURE – Afgelopen jaar werden 10% minder veebedrijven te koop gezet en 15% minder verkocht ten opzichte van 2018, met name in de varkenshouderij en in mindere mate in de melkveehouderij. In totaal werden er vorig jaar 145 veehouderijbedrijven te koop gezet en werden er 90 verkocht. Eenzelfde trend is zichtbaar in de glastuinbouw. Er stonden circa 50 bedrijven te koop en er werden er 20 verkocht. De gemiddelde vraagprijs voor een bedrijf steeg in de glastuinbouw nog wel met 25%, doordat kleine bedrijven in trek zijn. De oppervlakte van verkochte glastuinbouwbedrijven was iets meer dan 2 hectare.

In de hele agrarische sector stegen de grondprijzen licht ten opzichte van 2018, met 1,6% naar 61.900 euro, maar deze ontwikkeling is niet in alle deelsectoren even groot. Akkerbouwpercelen blijven het meest in trek: de gemiddelde grondprijs steeg met 3,3% naar 71.200 euro. Voor grasland steeg de gemiddelde transactieprijs met 1,1% naar 56.500 euro.