Miljoenenjacht

01-04-2019 JOURE – Over enkele maanden is het al weer twee jaar geleden dat B&W van De Fryske Marren besloten om €100.000.- aan Jacobs DE – eigendom van een steenrijke Duitse familie – te schenken, ten behoeve van een €35.000.000.- en 90 arbeidsplaatsen kostende reorganisatie bij dit bedrijf. Bovendien wilden B&W zich inspannen voor een ‘aanvullende bijdrage’ tot een bedrag van €1.500.000.-. Uiteraard moet de gemeenteraad hierover beslissen. Na bijna twee jaar heeft de gemeenteraad nog geen voorstel bereikt. De €100.000.- is, buiten de gemeenteraad om, begin 2018 aan Jacobs DE overgemaakt. Terecht spreken veel inwoners hier schande van.

De winst van deze grote multinational is, in vergelijking met 2017, in 2018 met bijna 70% gestegen. Overal worden voor miljarden bedrijven opgekocht, zoals in Engeland, Turkije, Italië en Maleisië. Ook staat deze international bekend als tweede wereldspeler op de koffiemarkt.

B&W en ook de grote meerderheid van de gemeenteraad houden hierover hun mond, ook toen in het najaar van 2018 de NCPN, samen met de Burgerpartij, een motie indiende waarin de gemeenteraad gevraagd werd om een openbaar debat hierover. De NCPN-raadsfractie heeft zich onlangs met vragen tot B&W gewend. Zij vraagt naar aanleiding van het nieuws over de hoge winstcijfers de ‘zoektocht’ naar €1.500.000.- subsidie voor deze koffiegigant te stoppen. Ook is de NCPN van mening dat er tussen de bereidheid deze multinational te spekken en het komende debat over een 3 miljoen-bezuiniging een schrille tegenstelling bestaat. De NCPN verzoekt het College van B&W om op korte termijn in een openbare raadsvergadering hierover verantwoording af te leggen.