Miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

10-09-2019 JOURE – Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk een bedrag van 180 miljoen beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. Vanaf maandag 9 september 2019 kunnen er opnieuw voorstellen worden aangemeld. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan in de deal aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment wordt al in zestien regio’s samen gewerkt aan regionale opgaven. Met deze nieuwe openstelling kunnen ook andere regio’s voorstellen aanmelden.

Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van onderwerpen die in een deal opgepakt kunnen worden.

Vanaf nu kunnen voorstellen bij RVO.nl worden aangemeld. Regio’s kunnen tot 1 december een voorstel aanmelden. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader uitgewerkt worden tot een Regio Deal.