Milieuwinst te behalen met bio-landbouw

20-01-2019 JOURE – Biologische landbouw levert twee procent meer werkgelegenheid op dan de traditionele landbouw. Dat is één van de conclusies uit het rapport Bio-kansen in Noord Nederland. Fryslân, Groningen en Drenthe gaven onderzoeksbureau Avalon de opdracht om te verkennen wat de kosten zijn voor een brede omschakeling naar biologische landbouw.

Een andere conclusie is dat de biologische landbouw over het algemeen een schoner milieu creëert. Verder levert het vergroten van het areaal bio-landbouw een positief milieueffect op.

In het rapport staat wat de werkelijke kosten zijn van de huidige landbouw (referentiejaar 2015). Dit is inclusief economische en ecologische kosten en baten. Deze resultaten worden afgezet tegen verschillende scenario’s voor overschakeling naar biologische landbouw. De scenario’s variëren van volledige overschakeling naar bio-landbouw, tot een omschakeling van 50% en 20%.

Aanknopingspunten
Milieuwinst te behalen met bio-landbouwDe drie Noordelijke landbouwgedeputeerden Johannes Kramer (Fr), Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr) zien in dit rapport goede aanknopingspunten voor de Noordelijke landbouwaanpak. Het geeft hen vertrouwen om de biologische landbouw te blijven stimuleren. Dit blijft ook gelden voor de overige landbouwvormen.

Er is nog wel nader onderzoek nodig voordat de provincies er volledige conclusies aan kunnen verbinden. Zo is niet in het onderzoek meegenomen wat de bijdrage is aan biodiversiteit, gebruik van antibiotica en voedselkwaliteit. Hiervoor was te weinig data beschikbaar.