Miks Welzijn zoekt Beweeg- en cultuurcoach in het sociaal domein


31-08-2017 JOURE – Miks welzijn is een brede welzijnsinstelling in gemeente De Fryske Marren. Het welzijnswerk is op diverse sociale en maatschappelijke terreinen en richt zich met name op het verbeteren van het sociale leefgebied van alle inwoners van de gemeente. Iedere dag zetten medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Miks welzijn zich met passie in voor het welzijn van, en met, de inwoners van De Fryske Marren. 

Wij vinden dat ieder individu telt en dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een leefbare samenleving. In ons werk zoeken we daarom voortdurend naar verbinding tussen personen, groepen, vrijwilligersorganisaties en ketenpartners. Het accent van ons werk ligt op preventie, verbinden, versterken en faciliteren.

De functie beweeg- en cultuurcoach
De beweeg- en cultuurcoach ondersteunt en begeleidt de kwetsbare inwoner bij diverse activiteiten en heeft een signaalfunctie in relatie tot deze inwoners. Ook brengt hij/ zij in de buurt de samenwerking tot stand tussen sport- en cultuuraanbieders enerzijds en welzijns- en zorginstellingen anderzijds. De coach integreert sport, bewegen en cultuur in het dagelijkse leven van de (kwetsbare) inwoners. Hierdoor krijgen sport, bewegen en cultuur een belangrijke plaats als middel in het kader van zelfredzaamheid, participatie, verbinding, vroeg-signalering, veiligheid en gezondheid. De medewerker wordt tevens ingezet als beweegcoach bij de organisatie en uitvoering van sport- en
bewegingsactiviteiten in de kinder- en buitenschoolse opvang (SKIK). Hierbij gaat het specifiek om aanbod van sport- en beweegactiviteiten die plaatsvinden in en rond de driehoek sport, school/opvang en buurt. Om dit te kunnen beschikt hij/zij ook over pedagogische vaardigheden.

Competenties van de beweeg- en cultuurcoach
– Staat open en heeft oor en oog voor vragen/ behoeften van mensen en organisaties en kunnen deze verhelderen; de beweeg- en cultuurcoach werkt vraaggericht
– Is in staat de eigen kracht en zelfregie van mensen en organisaties te versterken
– Is zichtbaar en stapt op mensen en organisaties af
– Stuurt op betrokkenheid en participatie
– Kan mensen motiveren en stimuleren
– Kan mensen en organisaties verbinden
– Werkt samen en versterkt netwerken
– Ziet kansen en is ondernemend

Taken 
– Biedt ondersteuning en/of verzorgt de organisatie en uitvoering van sport, beweeg- en cultuuractiviteiten in groepsvorm of in individueel verband voor (kwetsbare) inwoners
– Biedt ondersteuning en/of verzorgt de organisatie en voorbereiding van sport- en beweegactiviteiten binnen onderwijs, kinderopvang en stimuleert een gezonde leefstijl
– Werkt samen en zoekt de verbinding met lokale initiatieven

Functie eisen
– Een relevante afgeronde MBO-niveau 4 opleiding in sport en bewegen
– Kunnen werken volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl
– Vaktechnische kennis en vaardigheden van en op het terrein van de werkvelden.
– Kennis van het organiseren van sport-, beweeg-, cultuur-, en overige gezondheidsbevorderende activiteiten
– Kan samenwerking tot stand te brengen
– Heeft affiniteit met kinderen tot 12 jaar en pedagogische vaardigheden
– Ziet en maakt de verbinding om het welzijn van de inwoners te bevorderen
– Kan Social-media gericht inzetten zowel intern als extern
– In het bezit van rijbewijs en auto
– Accuraat, zelfstandig, collegiaal, teamplayer, stressbestendig, empathisch vermogen

Miks Welzijn biedt:
– Begeleiding en ondersteuning en na een inwerkperiode een zelfstandige functie
– Een contract voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, indiensttreding zo spoedig mogelijk
– Een jong en dynamisch team met een prettige werksfeer
– Afwisselende en uitdagende werkzaamheden
– Salariëring is conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Contactgegevens
Geïnteresseerd? Stuur uiterlijk 20 september 2017 een brief met heldere motivatie en een uitgebreid
CV uiterlijk aan Miks welzijn t.a.v. Jolanda Papôt, jpapot@miks-welzijn.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 39 (25 t/m 27 september).

Voor meer informatie over de vacature: Melis van der Meer, bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur via 06-44301583 of via het algemene nummer van Miks welzijn 0513-414593.