Miks welzijn: Vacature Lid Raad van Toezicht


16-06-2017 JOURE – Stichting Miks welzijn zet zich in voor alle kwetsbare groepen die steun zoeken bij participatie aan de samenleving en zet zich in voor het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers in gemeente De Fryske Marren.

Miks welzijn werkt aan een leefbare samenleving en is al ruim 25 jaar een belangrijke speler op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Miks welzijn telt momenteel ongeveer 33 medewerkers, is HKZ gecertificeerd en heeft een omzet van € 2,5 miljoen.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De leden ontvangen voor hun inzet een vergoeding. Miks welzijn zoekt in verband met het beëindigen van de zittingstermijn, per 1 augustus 2017, een

Lid voor de Raad van Toezicht (M/V)

Profielschets Lid Raad van Toezicht
Kwaliteiten en eigenschappen die van alle leden van de Raad van Toezicht worden verwacht:

– Binding met de missie, ambitie en strategie van de Stichting, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan en affiniteit met het werk en de doelstelling van de Stichting.
– Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
– Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
– Beschikking over een breed netwerk en de bereidheid dat in te zetten voor de Stichting, optreden als ambassadeur voor de Stichting.
– In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder en over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
– Voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen bereid en in staat zijn tenminste alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden.
– Verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak. Het vermogen om de directeur/bestuurder afzonderlijk en in het teamverband van de Raad van Toezicht met advies en als klankbord terzijde te staan.
– Integere opstelling.
– De bereidheid zich blijvend te verdiepen in de voor de Stichting relevante ontwikkelingen.
– Binding met de regio (Friesland/ De Fryske Marren)
– In het bijzonder is Miks welzijn op zoek naar iemand met kennis van organisatieontwikkeling.
– De Raad van Toezicht is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Binnen de Raad van Toezicht is een evenwichtige spreiding van deskundigheden aanwezig die relevant is voor de organisatie.

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over specifieke kennis en ervaring op één of meer van de hieronder genoemde aandachtsgebieden:
– financiële deskundigheid
– organisatie en personeel
– juridische deskundigheid
– bestuurlijke ervaring
– marketing en ondernemerschap
– onderwijs/wetenschap
– welzijnsachtergrond
– sociologische achtergrond.
– Uiteraard onderschrijft elk lid het belang van het maatschappelijk werkveld waarin Miks welzijn actief is. Hij of zij is hiermee in zekere mate bekend en kan de affiniteit daarmee ook aantonen.

Solliciteren
Voelt u zich aangesproken door deze vacature dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV vóór 26-6-2017. Solliciteren kan per email aan jpapot@miks-welzijn.nl
De gespreksrondes zijn gepland op dinsdagavond 4 juli 2017. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht Hermien de Haan: Hermiendehaan1@gmail.com of 06-11436017.