Met name hoge mestboetes voor melkveehouders in 2019

31-08-2020 JOURE – Met name melkveehouders kregen vorig jaar hoge boetes opgelegd voor overtredingen van de mestwetgeving. Dit blijkt uit de onlangs verschenen rapportage over het Nederlandse mestbeleid in 2019. Het totale boetebedrag voor Nederlandse veehouderij bedroeg vorig jaar van ruim 3,2 miljoen euro en daarvan werd voor meer dan 3,0 miljoen aan rundveehouders opgelegd.

Veruit de meeste boetes bij rundveebedrijven hebben volgens het adviesbureau Optimus Oss te maken met het afkeuren van de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie, het afkeuren van percelen voor gebruiksnormen en met de waardering van de gehalten in de voorraad dierlijke mest die aanwezig is op het einde van het jaar.

Een kleine overschrijding van de normen voor derogatiebedrijven, waardoor de derogatie wordt ingetrokken, leidt op een melkveebedrijf direct tot een hoge boete. Bedrijven mogen dan 60 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland plaatsen. Voor elke kilo stikstof mest die niet kan worden verantwoord geldt een boete van 7 euro. Zo kan het verlies van derogatie dus resulteren in een boete van 420 euro voor elke hectare grasland die een bedrijf in gebruik heeft.