Met name grote melkveebedrijven passen geen beweiding toe

20-04-2019 JOURE – In 2017 bleef van de 1.624.000 koeien 39% op stal. Deze dieren zijn afkomstig van circa 2.000 bedrijven. Het aantal bedrijven dat beweiding toepast ligt de laatste jaren boven de 80%, het aantal melkkoeien dat in de wei komt lag in 2017 echter op 61%, want het zijn met name grote bedrijven die geen beweiding toepassen. In de categorie melkveebedrijven met meer dan 200 grootvee-eenheden wordt 57% van de het melkvee niet geweid. Bij bedrijven tussen 50 en 100 grootvee-eenheden ligt dat aandeel op 25%.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt af te leiden dat ook grote bedrijven de laatste jaren iets meer kiezen voor weidegang. In 2012 kwam bij deze categorie bedrijven nog 40% van de koeien in de wei, in 2016 ging het om 41% van de koeien en een jaar later was dat 43%.