Mestsector moet voor de zomer certificeringsysteem klaar hebben

04-04-2019 JOURE – De veehouderij- en mestsector zal deze zomer een certificeringsysteem klaar moeten hebben rond de afzet, het vervoer en verwerken van mest. Dat meldt minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. De certificering is van belang met oog op het verkrijgen van derogatie voor de periode vanaf 2020. Nederland heeft voor 2018 en 2019 een derogatie verkregen voor het uitrijden van meer dierlijke mest dan de Europese norm onder de voorwaarde dat de handhavingsstrategie wordt aangescherpt. Certificering van de mestketen maakt daar volgens Schouten deel van uit.

Schouten werkt aan het opstellen en uitvoeren van een versterkte handhavingsstrategie voor de mestketen. Uiterlijk 30 juni zal zij daarover rapporteren zowel aan de Tweede Kamer als aan de Europese Commissie. De rapportage zal onder andere de resultaten weergeven van de risicogerichte inzet op intermediairs, de intensivering van samenwerking tussen verschillende toezichthouders en slimmer gebruik van moderne technologie. Dit houdt in dat in juni bijvoorbeeld gerapporteerd kan worden over de inzet van de digitalisering van verantwoording van mesttransport zoals voorzien per 2020 en de daaraan gekoppelde vereenvoudiging van regelgeving. De sector zal in dat kader deze zomer een certificeringsysteem klaar moeten hebben en starten met certificering.

Als de rapportage en de resultaten naar tevredenheid zijn van de Europese Commissie, kan Nederland deze in september in het Nitraatcomité aan de andere Europese lidstaten presenteren. De Europese Commissie zal aansluitend de verlenging van derogatie voor Nederland kunnen voorstellen in het Nitraatcomité van december. Gebruikelijk valt deze presentatie samen met stemming in het Nitraatcomité. Schouten verwacht dat er aan het einde van dit jaar duidelijkheid is over de Nederlandse derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Een versnelling van dit proces is niet mogelijk, omdat er pas politieke besluiten kunnen worden genomen door de nieuwe Europese Commissie na november van dit jaar.