Mesdag zuivelfonds kent andere stikstofcijfers dan RIVM

20-02-2020 JOURE – Het mesdag zuivelfonds heeft gisteren de cijfers gepresenteerd van een alternatief onderzoek naar stikstof uitstoot onder agrariĆ«rs. Uit de cijfers blijken hele andere waarden naar voren te komen ten aanzien van het onderzoek van het RIVM.

Waar het RIVM de boeren aansprakelijk houdt voor 46 procent van de stikstofuitstoot, geeft het Mesdag Zuivelfonds aan dit ‘slechts’ 23 procent te zijn. Volgens het RIVM zouden er te weinig zaken zijn meegerekend in het onderzoek. Daarbij werdonder andere gesteld dat er inmiddels een verandering heeft plaatsgevonden in het voer en dat boeren mest toevoegen aan de mest.

Boeren hebben geen vertrouwen in de gegevens van het RIVM. Zij denken dan ook dat de industrie een veel groter aandeel in de stikstof uitstoot heeft.