Melkveehouders slepen Rabobank voor de rechter wegens het verzaken van de zorgplicht

13-12-2019 JOURE – Een groep van 12 melkveehouders sleept de Rabobank voor de rechter. De boeren vinden dat de bank hen in grote financiële problemen heeft gebracht door niet te waarschuwen voor de risico’s van uitbreiding van hun bedrijf. Volgens de boeren wist de top van de Rabobank dat er strengere uitstootregels aan zaten te komen. Om die reden had de bank nooit de hypotheken mogen verstrekken voor de nieuwbouw van stallen, zo stelt de advocaat van de boeren. De boeren eisen 100.000 tot enkele miljoenen euro schadevergoeding per geval.

De rechtszaak wordt gevoerd door melkveehouders die in 2013, 2014 en 2015 nieuwe stallen lieten bouwen. Begin 2015 werd het melkquotum afgeschaft, waardoor boeren meer koeien mochten houden. Maar omdat het aantal koeien in korte tijd sterk groeide, produceerde de Nederlandse melkveehouderij in 2016 te veel fosfaat in dierlijke mest. Het kabinet greep in en voerde een fosfaatrechtenstelsel in. De overheid deelde fosfaatrechten uit aan boeren op basis van het aantal koeien in hun stal op 2 juli 2015. Maar veel boeren hadden op die datum hun stal – die in aanbouw was – nog niet vol staan. Daardoor mogen ze nu minder koeien houden. Circa 800 boeren zijn in financiële problemen gekomen.

“Deze 12 veehouders gingen af op hun adviseurs, waarvan de Rabobank een hele belangrijke was. De bank heeft een zorgplicht en had de boeren moeten waarschuwen dat uitbreiding niet zonder risico was”, zegt advocaat Olivier van Hardenbroek. Hij wijst op een uitspraak die voormalig Rabo-topman Ruud Huirne in 2017 deed bij een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer. “Iedereen wist dat het fosfaatoverschot, de mestverwerking, een issue was”, zei Huirne toen. Volgens de topman was “al 10 jaar bekend dat er iets zou gebeuren”.

De Rabobank wijst de aantijgingen af. “Uiteindelijk bepaalt de ondernemer zelf of hij beschikbare investeringsruimte wil benutten. Dat is onderdeel van het ondernemersrisico.”