Melkveehouders dienen klacht bij ACM in over KoeMonitor

02-09-2020 JOURE – Verschillende groepen hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) omdat ze via de leveringsvoorwaarden van de zuivelindustrie worden gedwongen tot deelname aan KoeMonitor. Het gaat om veehouders die leveren aan FrieslandCampina, Bel Leerdammer, A-ware en Vreugdenhil. De boeren stellen dat KoeMonitor geen wettelijke systeem betreft. Door de opstelling van de zuivelbedrijven wordt hun keuzevrijheid bij het leveren van melk beperkt.

KoeMonitor is eigendom van ZuivelNL. Onder regie van het Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel zou worden gepoogd om er een wettelijk erkenning voor te krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil daar niet aan. KoeMonitor is een systeem van de zuivelsector en kent geen onafhankelijk geborgde systematiek. Bovendien bevat het een reeks bovenwettelijke eisen, wat niet verenigbaar is met een wettelijk systeem.

De melkveehouders die een klacht indienen bij de ACM willen niet via de leveringsvoorwaarden van de zuivelindustrie worden gedwongen tot deelname aan KoeMonitor. Zij willen dat het toezicht op hun bedrijf zoals dat via wettelijke voorwaarden is geregeld, via de Geborgde Rundveedierenartsen, toereikend is om aan de leveringsvoorwaarden van zuivelondernemingen te voldoen.