Melkproductie is belangrijkste selectiecriterium voor verlengen lactatie

15-01-2020 JOURE – De hoogte van de melkproductie is voor melkveehouders het belangrijkste selectiecriterium om het inseminatiemoment uit te stellen en koeien bewust een langere lactatie te laten maken. Dat blijkt uit de eerste 3 deelrapportages van het project Lactatie op Maat. In deze rapportages beschrijven de onderzoekers resultaten van interviews met veehouders naar hun motivatie en strategie bij het bewust verlengen van de lactatie. Ook zijn inseminatie- en melkcontrolegegevens van deze bedrijven geanalyseerd. Daarnaast hebben de onderzoekers een modelstudie gedaan op basis van gegevens van Deense melkveebedrijven die werken met een verlengde lactatie om de gevolgen voor het economisch resultaat en milieu in te schatten.

De voornaamste redenen van de 13 Nederlandse melkveehouders in het netwerk ‘Duurmelken’ om de lactatie van hun koeien bewust te verlengen waren minder afkalfmomenten, minder kalveren, droogzetten bij een lagere melkproductie, betere bevruchtingspercentages en besparing van arbeid rondom droogzetten en afkalven. De selectiecriteria van koeien voor een verlengde lactatie was verschillend per veehouder en meestal gebaseerd op de melkproductie tijdens de piek van de lactatiecurve, de daling in melkproductie of het aantal dagen in lactatie.

Vruchtbaarheid gelijk bij een bewust verlengde lactatie
Op de netwerkbedrijven was het percentage drachtige dieren na eerste inseminatie niet hoger bij latere eerste inseminaties. In die zin bleef de vruchtbaarheid gelijk. Het effect van inseminatiemoment op de vruchtbaarheid was echter verstrengeld met melkproductieniveau. Juist de hoogproductieve koeien werden namelijk geselecteerd voor een verlengde lactatie.

Praktijkproef Dairy Campus
Parallel aan het netwerk ‘Duurmelken’ loopt op de Dairy Campus een proef met 150 koeien en drie verschillende inseminatietijdstippen: vanaf 50, 125 of 200 dagen in lactatie. De laatste koeien zullen deze proef eind januari 2020 verlaten, de resultaten uit deze proef komen in de loop van 2020 beschikbaar.