Melkkwaliteit was in 2019 van een hoog niveau

26-01-2020 JOURE – De kwaliteit van de boerderijmelk die Nederlandse melkveebedrijven aan zuivelondernemingen hebben geleverd was ook in 2019 van een zeer hoog niveau. Het enkelvoudig celgetal bedroeg 176.000 cellen per milliliter melk en het geometrisch celgetal kwam gemiddeld uit op 170.000 cellen per milliliter. Slechts 0,34% voldeed niet aan de grenswaarde van 400.000 cellen per milliliter geometrisch. Het enkelvoudig kiemgetal per milliliter lag op 13.100 kolonievormende eenheden en geometrisch was de gemiddelde waarde naar 10.800 eenheden.

Het percentage kortingsgevallen op basis van aanwezigheid van antibioticum lag vorig jaar op 0,012%. De aanwezigheid van boterzuur in melk wordt vastgesteld door de gasvorming te meten in twee buizen. Als er gasvorming optreedt in een buis geeft dat een + waarde. Gasvorming in beide buizen wordt weergegeven door ++. Over 2019 liggen de percentages op respectievelijk 5,25% en 0,55%.