Meeste Friese jongeren wonen thuis


18-03-2018 JOURE – Friese jongeren wonen vaker thuis bij ouders dan in de rest van het land. In Fryslân woont 57% van de jongeren tussen 15 en 30 jaar thuis bij ouders, landelijk is dit 54%. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) dat gepubliceerd is in het magazine JONG! over Friese jongeren.

Meer mbo’ers
Het hoger aandeel thuiswonende jongeren in Fryslân lijkt te maken te hebben met het hoge aandeel mbo’ers in Fryslân. In het schooljaar 2015/2016 volgde 54% van de Friese jongeren tussen de 15 en 27 jaar een mbo-opleiding, terwijl dit landelijk 42% was. Mbo’ers volgen vaak op korte afstand van het ouderlijk huis een opleiding. Voor hen is het minder noodzakelijk voor hun opleiding te verhuizen dan voor hbo- en wo-studenten.

Wachtlijsten voor huurwoning
Als jongeren zelfstandig willen wonen, is het vinden van woonruimte vaak lastig. Volgens jongeren zijn de wachtlijsten voor een huurwoning van een woningcorporatie lang en is de huur vaak hoog. Een andere optie is het huren van een particuliere huurwoning, maar deze zijn relatief schaars en duur.

Hypotheekeisen strenger
Veel Friese jongeren willen een huis kopen, zo blijkt uit onderzoek van het FSP. Maar het valt niet mee als starter op de woningmarkt. Doordat vele jongeren een flexibel arbeidscontract hebben, komen zij vaak niet in aanmerking voor een hypotheek. Daarnaast zijn de regels voor het krijgen van een hypotheek de afgelopen jaren flink aangescherpt. Eigen geld is noodzakelijk voor het kopen van een huis, maar lang niet alle jongeren hebben spaargeld.

Langer thuis wonen
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen is de afgelopen jaren toegenomen. Landelijk was dit in 2006 nog 23,6 jaar en in 2016 is dit gestegen tot 24,6 jaar. Dit uitstel van zelfstandig wonen kan leiden tot uitstel van andere belangrijke keuzes in het leven, zoals bijvoorbeeld het krijgen van kinderen.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met: Wilma de Vries, senior onderzoeker Fries Sociaal Planbureau,
06 446 221 88/058 234 85 00 of wdevries@friessociaalplanbureau.nl
Jongeren van 15-30 jaar naar woonsituatie, Fryslân en Nederland in 2017