Meeste basisscholen vandaag dicht


05-10-2017 JOURE – De meeste basisscholen binnen De Fryske Marren houden hun deuren vandaag dicht. Leraren en leraressen staken tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Ondanks het weer zal er in de middag een protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag plaat vinden. De meeste ouders hebben voor opvang voor de kinderen gezorgd.

Financieel
De politieke partijen heeft al 270 miljoen euro aan het basisonderwijs toegezegd maar volgens lerarenorganisaties is zo'n 900 miljoen euro nodig om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met vergelijkbare beroepen.

Bovendien zou er 500 miljoen euro nodig zijn om de werkdruk te verlagen. De Haagse protestmanifestatie, bestaand uit onder meer cabaret, filosofie en 'serieuze zaken', begint vanmiddag 13.00 uur.