Meerjarige subsidies voor culturele instellingen


25-01-2017 JOURE – Zes culturele instellingen ontvangen de komende vier jaar subsidie van de provincie Fryslân. De subsidies komen uit de beschikbare financiële middelen van de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen 2017 – 2020.

Stichting Opera Spanga krijgt € 40.000 per jaar. Stichting Jeugd Dans Opleiding Fryslân ontvangt jaarlijks € 41.000. Stichting Museum Belvédère krijgt € 50.000 per jaar. Stichting Fotografie Noorderlicht ontvangt jaarlijks € 90.000. Stichting Noord Nederlands Orkest krijgt € 30.000 per jaar, waarvan € 10.000 voor de Pieter Roelf Jeugdconcerten. En Stichting Pier21 kan € 30.000 per jaar tegemoet zien.

De subsidies zijn een aanvulling op de Friese culturele basisinfrastructuur. De huidige basisstructuur dekt niet het volledige aanbod. Met deze subsidies stimuleert de provincie bijzondere projecten die belangrijk zijn voor het culturele leven in Fryslân.

“De projecten leveren hiermee een bijdrage aan de talentontwikkeling in Fryslân”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Daarnaast komt het publiek in aanraking met een specifieke en vaak onderbelichte kunstdiscipline. Bijvoorbeeld locatietheater, professionele dans, operaproducties, fotografie, beeldende kunst of symfonische muziek.”