Meer tijd voor administratie provinciale gronden en wateren


15-05-2019 JOURE – Wie in Friesland zonder vergoeding te betalen gebruik maakt van provinciale grond of water krijgt langer de tijd om hierover met de provincie een regeling te treffen. Het afhandelen van de 1.700 zaken die er nog zijn, kost meer tijd en moeite dan op voorhand gedacht. Dit komt ook doordat de provincie tot minnelijke regelingen wilde komen. Door extra ambtelijke inzet in de komende 5 jaar verwacht de provincie het tempo weer op te voeren. De extra kosten bedragen bijna 1,3 miljoen euro.

De provincie is op basis van de Provinciewet verplicht om te voorkomen dat eigendommen door gewoonterecht niet meer van haar zijn. Daarnaast is de provincie vanuit de provinciale wegen- en vaarwegenverordeningen verplicht een goede onderhoudsstaat en de veiligheid te garanderen van haar wegen en waterwegen.