Meer samenwerking tussen Wetterskip en Provinciebestuur

18-05-2019 LEEUWARDEN – Jouster Formateur Evelien Blaauw heeft aangegeven eind juni het nieuwe college te kunnen presenteren aan het publiek. Zij is nu aan het onderhandelen met de FNP, VVD, CDA en het PVDA. Met de uitdagingen die voor liggen is de verwachting dat er een intensievere samenwerking tussen de Provincie en Wetterskip zal plaats vinden.

Over de te besteden gelden is het binnen de onderhandelingen nog niet gekomen. De onderhandelingen kennen tot nu toe nog geen problemen. De oppositiepartijen geven aan niet voldoende te worden betrokken bij de voortgang van het proces. De beoogde coalitie heeft aangegeven hier mee aan de slag te gaan.